Звіт для третіх зацікавлених сторін та громадськості за результатами діяльності підприємства у 2016 р.


ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЯСІНЯНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРТСВО»

Звіт для третіх зацікавлених сторін та громадськості за результатами діяльності підприємства у 2016 році

Головна функція підприємства – ведення лісового господарства у лісах, які передані йому у постійне користування. Загальна  площа підприємства складає 31798, з яких 90% – вкриті лісом землі. Ліси підприємства виконують захисні, водоохоронні, рекреаційно-оздоровчі, природоохоронні функції та мають обмежене експлуатаційне значення. Ліси  з особливим режимом користування становлять 63,9 % від вкритих лісовою рослинністю земель.

В  лісовому фонді підприємства в наявності 10 об’єктів природо заповідного  фонду, з них 5 пам’яток природи місцевого значення в Станиславському, Лазещинському, Свидовецькому лісництвах, 4 заказники у всіх лісництвах та один біосферний заповідник у Свидовецькому лісництві, що становить 15,4 % площі підприємства. 11 % лісів підприємства відносяться до рекреаційно-оздоровчих лісів, розміщені навколо населених пунктів та призначені в першу чергу для відпочинку населення. 37,5 % лісів відносяться до захисних, вони стримують ерозію ґрунтів, захищають береги річок, озер та інших водойм,  зростають вздовж залізниць та автомобільних доріг.

Державна лісова охорона, що діє у складі підприємства, виконує охорону лісів від самовільних рубок, пожеж, захист лісових насаджень від хвороб та шкідників. Лісомисливське господарство  здійснює роботи з лісовідновлення, проводить  агротехнічні та лісівничі догляди за лісовими насадженнями, здійснює лісозаготівлю та переробку деревини.

З таблиці Ви можете дізнатись про виконання деяких показників по різних напрямках діяльності підприємства в 2016 році:

Напрям діяльності Проведені заходи Од. виміру Обсяги Джерела фінансування Витрачено коштів тис. грн.
Лісове господарство

 

 

 

 

Лісовідновлення Га 364,8 Власні кошти 698,4
Лісорозведення Га
Рубки формування і

оздоровлення лісів,  з них:

 

Га 1478,5
Кбм 83881 Власні кошти 17448,7
Рубки догляду Га 299,5
Кбм 3176 Власні кошти 302,4
В т.ч. в молодняках Га 244,3
Кбм 2163 Власні кошти 172,0
Охорона та захист лісу Влаштування мінералізованих смуг Км 2,0 Силами ДЛО  5,0
Догляд за мінералізованими смугами Км 2,6 Силами ДЛО 22,5
Проведення лісопатологічних обстежень

 

Га 3200 Силами ДЛО  0
Заготівля деревини Рубки головного користування Кбм 36733 Власні кошти 8383,4
Мисливське господарство Охорона диких тварин, заготівля кормів Тис. грн. Власні кошти 40,2
Розвиток мережі лісовозних доріг Ремонт та будівництво лісовозних доріг Км 15,26 Власні кошти 2313,0
В т.ч. нове будівництво Км 2,0 450,0
Мости п/м 349 1863,0

Відновлення всіх зрубів підприємством проводиться природнім та штучним шляхом в обов’язковому  порядку і в  більшості перевага надається природному  відновленню лісу. Так в 2016 році відновлення лісів проведено на площі 364,8 га, в тому числі природне поновлення 135,9 га, садіння лісу 228,9 га. Проведено 151,6 га агротехнічних доглядів за лісовими культурами ( у переведенні на однократний ). Проведено доповнення лісових культур на площі 52,5 га.

У  2016 році підприємством на ведення лісового та мисливського господарств та на лісовідновлення  витрачено 56484 тис. грн.., перераховано до бюджетів усіх рівнів – 25354 тис.грн., в тому числі до місцевих бюджетів 7823 тис. грн.. Необхідно  зазначити, що фінансування з державного бюджету в 2016 році становило 0 тис. грн. На підприємстві в 2016 році працювали 290 штатних працівників та 149 тимчасових працівників, середньомісячна заробітна плата склала 5125,00 грн.

В 2017 році планується провести заготівлю деревини в порядку рубок головного користування в об’ємі  37,6 тис. кбм. ліквідної деревини, рубки формування та оздоровлення лісів планується провести на площі 1500 га., на  площі 3200 га провести лісопатологічні обстеження, провести відновлення на зрубах природнім шляхом на площі 170,4 га, штучним шляхом на площі 159,4 га.

 

 Директор

ДП «Ясінянське ЛМГ»  

В.Ф. Теличук

Copyright ©ДП "Ясінянське ЛМГ"