Звіт для третіх зацікавлених сторін та громадськості


ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЯСІНЯНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Звіт для третіх зацікавлених сторін та громадськості за результатами діяльності підприємства у 2018 році

 

Головна  функція підприємства – ведення лісового господарства у лісах, які передані йому у постійне користування. Загальна площа підприємства складає 31798 га, з яких 90% – вкриті лісом землі. Ліси підприємства виконують захистні, водоохоронні, рекреаційно-оздоровчі, природоохоронні функції та мають обмежене експлуатаційне значення. Ліси з особливим режимом користування становлять 63,9 % від вкритих лісовою рослинністю земель.

В лісовому фонді підприємства в наявності 10 об’єктів природно заповідного фонду,

з них 5 пам’яток природи місцевого значення в Станиславському, Лазещинському, Свидовецькому лісництвах, 4 заказники у всіх  лісництвах та один біосферний заповідник у Свидовецькому лісництві, що становить 15,4 % площі підприємства. 11 % лісів підприємства відносяться до рекреаційно-оздоровчих лісів, які розміщені навколо  населених пунктів та призначені в першу чергу для відпочинку населення. 37,5 %  лісів відносяться до захистних, вони стримують ерозію грунтів, захищають береги річок, озер та інших водойм, зростають вздовж залізниць та автомобільних доріг.

Державна лісова охорона, що діє у складі підприємства, виконує охорону лісів від незаконних рубок, пожеж, захист лісових насаджень від хвороб та шкідників, своєчасно проводить відновлення лісів.

Лісомисливське господарство здійснює роботи по догляду за лісом, лісовідновлення, проводить агротехнічні заходи та лісівничі догляди за лісовими насадженнями, здійснює лісозаготівлю та переробку деревини.

З таблиці ви можете дізнатись про виконання деяких показників по різних напрямках діяльності підприємства в 2018 році:

 

Напрям

діяльності

Проведені заходи Од.

виміру

Обсяги Джерела

фінансування

Витрачено

коштів тис.грн.

Лісовідновлення  га. 345,9 Власні кошти 241,3
Лісове господарство Рубки формування і оздоровлення лісів,з них:

 

Рубки догляду

 

 

в т.ч. в молодняках

 

Влаштування

мінералізованих смуг

 

Догляд за протипожежними розривами

 

га.

 

кбм.

 

га.

кбм.

 

га.

кбм.

 

км.

 

 

км.

1426,5

 

81019

 

334,1

3046

 

192,7

1401

 

2,0

 

 

2,2

Власні

кошти

 

 

 

 

 

 

 

Силами ДЛО

 

 

 

 

 

14818,1

 

422,8

 

260,9

 

 

 

 

 

 

10,2

Охорона та захист лісу

 

Проведення лісопатологічних обстежень

 

га. 3200 Силами ДЛО 0

 

 

Заготівля

деревини

Рубки головного

користування

 

кбм.

 

29437

 

Власні кошти

 

9290,1

Мисливське господарство Охорона диких тварин,заготівля кормів  

 

тис.грн.

41 Власні кошти 7,0
Розвиток

мережі лісовозних доріг

 

Ремонт та будівництво лісовозних доріг

 

В т.ч.нове будівництво

Ремонт мостів

 

 

км.

 

 

км.

п/м

 

 

 

30,38

 

 

3,22

229

Власні кошти  

 

2783,3

 

 

558,3

937,4

 

Відновлення всіх зрубів підприємством проводиться природнім та штучним шляхом в обов’язковому  порядку і в більшості перевага надається природному відновленню лісу.

Так, в 2018 році відновлення лісів проведено на площі 345,9 га, в тому числі природне поновлення 179,7 га, садіння лісу 166,2 га. Проведено 170,0 га. агротехнічних доглядів за лісовими культурами ( у переведенні на однократний). Проведено доповнення лісових культур на площі 46,8 га.

 

У 2018 році підприємством на ведення лісового та мисливського господарства та на лісовідновлення витрачено  35137 тис.грн., перераховано до бюджетів усіх рівнів-

26949 тис.грн., в тому числі до місцевих бюджетів 10816 тис.грн. Необхідно зазначити, що  фінансування з державного бюджету в 2018 році зовсім не проводилось. На підприємстві в 2018 році працювали 243 штатних працівників та  306 тимчасових працівників, середньомісячна заробітна плата складає 9424,70  грн.

В 2019 році планується провести заготівлю деревини в порядку рубок головного

користування в об’ємі  37,59 тис.кбм. ліквідної деревини,  рубки формування  та оздоровлення лісів планується провести на площі  1592,6 га. На площі 3200 га. провести лісопатологічне обстеження, провести відновлення на зрубах природнім шляхом на площі 174,9 га. штучним шляхом на площі 165,5 га.

 

 

Директор ДП «Ясінянське ЛМГ»                                                          В.Ф.Теличук

Copyright ©ДП "Ясінянське ЛМГ"