Лісова сертифікація

Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.

Мета лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства.

Стандарти лісової сертифікації розроблені міжнародним лідером у цій галузі – Лісовою наглядовою радою (FSC), і є більш відомими як Принципи і Критерії FSC. Всього є 10 принципів та 56 критеріїв, які визначають як повинно вестися лісове господарство, щоб завдавати якнайменше екологічної, соціальної та економічної шкоди. Перші п’ять принципів мають переважно соціально-економічну спрямованість, інші п’ять – екологічну. Кожна акредитована Лісовою наглядовою радою організація, яка проводить сертифікацію, чи кожна країна, яка впроваджує сертифікацію під егідою FSC, зобов’язані використовувати 10 Принципів і Критеріїв як основоположний міжнародний стандарт. Цей стандарт може бути адаптований до умов кожного регіону за допомогою індикаторів та показників, які розробляються в межах існуючих принципів і критеріїв та враховують місцеві особливості ведення лісового господарства Ліси, які сертифіковані за схемою Лісової наглядової ради, отримують загальне визнання того, що ведення лісового господарства в них відбувається належним чином.

Оцінка стану лісів і системи ведення лісового господарства проводиться третьою незалежною стороною (аудиторською організацією), щоб гарантувати об’єктивну та неупереджену оцінку лісоуправління. Передбачається, що проведення лісової сертифікації допоможе вирішити конфлікти, що виникають у лісовому господарстві, отримати розуміння та довіру з боку місцевого населення. В великій мірі враховуються також соціальні питання працівників, зв’язки з неурядовими екологічними та природоохоронними організаціями. ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ – ініціатива, спрямована на забезпечення і підтвердження ведення лісового господарства встановленим екологічним, економічним та соціальним міжнародним стандартам (Принципам і Критеріям).

10 принципів Лісової наглядової ради (FSC)

  1. Відповідність чинному законодавству, критеріям і принципам Лісової Опікунської Ради.
  2. Права та обов’язки власників і користувачів.
  3. Стосунки з місцевим населенням і права працівників.
  4. Використання лісу.
  5. Вплив на навколишнє середовище.
  6. План заходів щодо ведення лісового господарства.
  7. Моніторинг і оцінка.
  8. Збереження особливо цінних лісів.
  9. Лісові плантації.

ДП «Ясінянське ЛМГ» Закарпатського ОУЛМГ сертифіковано згідно вимог

FSC: Certificate SGS-FM/COC-002273.

 

Copyright ©ДП "Ясінянське ЛМГ"