На території лісового фонду ДП «Ясінянське ЛМГ» підходять до завершення польові роботи з інвентаризації лісів

З вересня місяця 2020 року спеціалісти Української експедиції Українського державного проектного лісовпорячого виробничого об’єднання (ВО «Укрдержліспроект») на чолі з начальником лісовпорядної партії Белейком Леонідом Володимировичем проводять польові роботи з базового лісовпорядкування ДП «Ясінянське ЛМГ».

Базове лісовпорядкування проводиться раз на 10 років та передбачає здійснення робіт у два етапи: перший – польові роботи (інвентаризація лісового фонду), другий – камеральні роботи (обробка зібраних даних). Після проведення камеральних робіт матеріали проекту організації та розвитку лісового господарства проходять оцінку впливу на довкілля. У підсумку виконаних лісовпорядних робіт спеціалістами ВО «Укрдержліспроект» формується «книга» – проект організації та розвитку лісового господарства, що є основним документом, яким керуються лісгоспи у своїй діяльності до проведення наступного базового лісовпорядкування.

Метою проведення лісовпорядкування є розробка системи заходів, спрямованих на забезпечення раціонального ведення лісового господарства і користування лісовим фондом, ефективного відтворення, охорони і захисту лісу, підвищення їхньої продуктивності, здійснення єдиної технічної політики в лісовому господарстві.

Основні завдання лісовпорядкування

  • Отримання достовірної і різносторонньої о’бєктивної інформації про лісові ресурси, стан лісів і динаміку лісового фонду;
  • Створення і систематичне оновлення інформаційної бази даних по лісовому фонду і лісових ресурсів;
  • Здійснення внутрішньогосподарської організації лісового фонду;
  • Визначення науково-обґрунтованих розмірів і територіального розміщення невиснажливого та раціонального користування різними лісовими ресурсами, заходів щодо відтворення, охорони і захисту лісів та інших видів лісогосподарської діяльності;
  • Контроль за реалізацією проектів організації і розвитку лісового господарства та якістю виконаних лісогосподарських заходів;

Зміст проведення лісовпорядкування полягає у:

  • інвентаризації лісового фонду з визначенням породного і вікового складу деревостанів, їхнього стану, якісних і кількісних характеристик лісових ресурсів;
  • обчисленні розрахункової лісосіки, обсягів використання інших видів лісових ресурсів;
  • визначення обсягів робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб, інших лісогосподарських заходів;
  • складання проектів організації і розвитку лісового господарства.

 

У процесі польових робіт, які зараз тривають у  ДП «Ясінянське ЛМГ» спеціалісти таксатори безпосередньо у лісі наочно та за допомогою спеціальних вимірювальних приладів, згідно усіх нормативно-правових актів, що діють у сфері лісового господарства, вивчають та аналізують ситуацію й описують ліси, складаючи так звані таксаційні описи лісового фонду. Далі отримані матеріали на етапі камеральних робіт проаналізують і вони ляжуть в основу для формування проекту організації і розвитку лісового господарства ДП «Ясінянське ЛМГ».

Copyright ©ДП "Ясінянське ЛМГ"