Територія і лісорослинні умови


Ясінянське державне лісомисливське господарство розташоване в північно-східній частині Закарпатської області на території Рахівського адміністративного району.

Поштова адреса: 90630, Закарпатська обл., Рахівський р-н, смт. Ясіня, вул. Грушевського, 13.

Андміністративно-організаційна структура та загальна площа

Найменування лісництв, місцезнаходження контор

Загальна площа, га

Станіславське, с.Чорна Тиса 5295,0
Чорнотисянське, с.Чорна Тиса 4908,0
Довжанське, с.Чорна Тиса 5258,0
Лазещинське, с.Лазещина 6842,0
Лопушанське, с.Лазещина 4499,0
Свидовицьке, ур.Свидовець 4996,0
Всього по ДП “Ясінянське ЛМГ”

31798,0

Адміністративний район, в якому знаходяться всі лісництва – Рахівський район Закарпатської області.

Територія державного лісомисливського господарства, за характером рельєфу, гірська система Українських Карпат, яка представлена схилами різних експозицій та крутизни. Найвища точка на території – вершина «Говерла» (2061 метрів над рівнем моря), а найнижча – Близниці (1883 метрів над рівнем моря). Основні гірські вершини: Бребенескул 2036м., Піп Іван 12022м., Петрос 2020м., Гутин Томнатик 2017м., Ребра 2007м.

Зовнішні межі підприємства, лісництв, адмінрайонів, місця розміщення контор, лісових кордонів показані на картах-схемах.

Віднесення лісів до міських, селищних та сільських рад

Назви рад Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га
Ясінянська селищна рада Станіславське лісництво 20,22 228.0
Чорнотисянська сільська рада 1-19,21 5067.0
Разом по лісництву 5295.0
Чорнотисянська сільська рада Чорнотисянське лісництво 1-18 4908.0
Разом по лісництву 4908.0
Чорнотисянська сільська рада Довжанське лісництво 1-21 5249.0
Ясінянська селищна рада 22 9.0
Разом по лісництву 5258.0
Ясінянська селищна рада Лазещинське лісництво 1,2,29 671.0
Лазещинська   сільська рада 3-28,30-32 6171,0
Разом по лісництву 6842.0
Ясінянська     селищна рада Лопушанське лісництво 1,4,6,7,8,9.13,21 1764.0
Лазещинська   сільська рада 2,3,5,10-12,14-20 2735.0
Разом по лісництву 4499.0
Ясінянська     селищна рада Свидовецьке ісництво 1-20 4996.0
Разом по лісництву 4996.0
Разом по підприємству 31798.0

 

Організація території. Обсяг і характер виконаних лісовпорядних робіт

Ясінянське державне лісомисливське господарство було створено на базі Ясінянського лісокомбінату згідно з наказом № 57 від 26.05.1995 р. Ясінянський лісокомбінат був створений згідно з Постановою РМ УРСР № 1834 від 30.1 Іюі959 р., до цього періоду функціонував Ясінянський лісгосп, який був створений в 1946 році на базі лісів тимчасової окружної управи.

Перше лісовпорядкування лісів, які входять до складу підприємства за часів Радянської влади було проведено в 1951 році. Наступні лісовпорядні роботи проводились в 1959, в 1968, в 1988 роках. В архівах збереглися такі матеріали цих робіт: частково плани лісонасаджень, таксаційні описи 1928-1937 рр. по Чорнотисянському і Свидовецькому лісництвах, Лазещинському 1936-1945 років лісовпорядкування на чеській мові і австрійські топокарти 1900 року.

Попереднє лісовпорядкування було проведено в 1999 р. Комплексною експедицією. Роботи виконувались відповідно до вимог лісовпорядної інструкції 1986 року за І розрядом.

Починаючи з 2000 року на всій території підприємства проводилося безперервне лісовпорядкування. Воно заключалося в щорічному проведенні натурних таксаційних робіт на площах охоплених господарською діяльністю, на прийнятих землях, на лісових ділянках, що зазнали впливу стихійного лиха. Всі поточні зміни вносилися в повидільну таксаційну і картографічну бази даних, які підтримувались в актуальному стані. Під час безперервного лісовпорядкування здійснювався контроль за якістю виконання лісогосподарських заходів і лісокористування, визначались місця їх проведення. За результатами безперервного лісовпорядкування надавались комплекти обліково-звітної документації. Проводився аналіз виконання проекту організації та розвитку лісового господарства, а його результати доводилися на всі рівні господарського управління.
З 2009 року безперервне лісовпорядкування перейшло на нову організацію робіт -передавання функцій польового збору інформації лісогосподарському підприємству.

Нинішнє лісовпорядкування проведено за І розрядом у відповідності з вимогами чинної лісовпорядної інструкції, рішеннями першої лісовпорядної наради і технічної наради за підсумками польових робіт (додатки 1:2).
Лісовпорядкування проведено за методом класів віку, який полягає в утворенні госпчастин, господарств, господарських секцій, які складаються з сукупності однорідній за складом і продуктивністю деревостанів, об’єднаних одним віком і способом рубки лісу. Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою одиницею – господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку.

 

Основні показники проведеного лісовпорядкування

Показники Одиниці вимірювання Обсяги
1 .Площа лісовпорядкування га 31798,0
в т.ч. з використанням ортофотопланів га 31798.0
2.Кількість кварталів шт 133
3.Площа кварталів:
-максимальна га 527
-мінімальна га 84
-середня га 239
4.Кількість таксаційних виділів шт 7673
5.Середня площа таксаційного виділу га 4.1
б.Закладено площадок вимірювально-перелікової таксації шт 1827
7.3акладено площадок на визначення сум площ поперечних перерізів деревостанів шт 42
8.Закладено пробних площ – усього шт 17
в т.ч. на рубки догляду* шт 4
9.Кількість планшетів шт 37

Геодезичною (картографічною) основою для складання лісовпорядних планшетів стали державні акти на право постійного користування землею (частково), ортофотоплани, планшети минулого лісовпорядкування.

Для таксації деревостанів використовувались ортофотоплани масштабу 1:10000.

 

Зміна площі за ревізійний період

 

Площа в га за даними
Найменування лісництв Найменування адміністративних районів теперіш­нього лісовпоряд- поперед­нього лісовпоряд- державного обліку лісів станом на земельногобалансу на 1.01.2010
кування кування 1.01.2002 р. року
Станіславське Рахівський 5295 5266 5266 5295
Чорнотисянське .*. 4908 4901 4901 4901
Довжанське .*. 5258 5136 5136 5255
Лазещинське .*. 6842 6687 6687 6857,7
Лопушанське 4499 4459 і – – –
4459 4508
Свидсвецьке 4996 4885 4885 5000
Усього по підприємству 31798 31334 31334 31820.7

Розбіжність в площі із земельним балансом пояснюється наступним: в площу таксації не включені чагарники, дрібні ділянки лісу, розташовані серед сільськогосподарських угідь на землях, які були прийняті від колишніх сільськогосподарських підприємств внаслідок ліквідації СААП „Рахівагроліс”

Таксація лісового фонду здійснювалась окомірно-вимірювальним методом, основаному в поєднанні окомірної таксації з вибірковою вимірювальною і переліковою таксацією, дані якої є основою для таксаційної характеристики виділу. Для корегування запасів насаджень на 1 га під час окомірної таксації, а також визначення відносних повнот під час вибірково-вимірювальної і перелікової таксації використовувались таблиці „Сум площ перерізів та запасів деревостанів при повноті 1,0″, розроблених кафедрою лісової таксації УСГА, затверджених Мінлісгоспом України 15 листопада 1991 року.

На території підприємства проводились дослідження інтенсивності рубок догляду у гірських умовах Карпат Карпатським філіалом НД і ЛГ з 1970 року.

Детальні відомості про обсяги виконаних лісовпорядних робіт приведені в зведеному акті прийому-здачі робіт (додаток 5).

 

Природно-кліматичні умови

Згідно лісорослинному районуванню територія підприємства відноситься до високогірної зони VII лісорослинного району (буково-ялицево-смерекових лісів – 600-1800 м) і IX лісорослинного району ( смерекові ліси – 600-1400 м). Лісорослинне районування території Закарпатської області розроблене П.І.Молотковим і І.Ф. Федцем.

Клімат району помірно-континентальний, вологий в гірському поясі і помірно-холодний вище границі лісу.
Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства, приведена в таблиці 1.3.1 (кліматограмі).

Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень є пізні весняні та ранні осінні приморозки, часті дощі, які мають інколи ливневий характер і викликають повені, сильні вітри, які переходять в бурі, а в зимовий період – сильні снігопади.

Клімат району розташування підприємства сприятливий для росту ялини, ялиці, бука, клена-явора та інших деревних порід.

Територія підприємства за характером рельєфу являє собою гірські масиви, розділена між собою долиною р. Чорна Тиса і долиною її лісової притоки річки Лазещинь з висотою над рівнем моря від 710 до 1656 м, крутизна схилів, в основному, становить 20-30 °, різних експозицій.

Кліматичні показники

Найменування показників Одиниці вимірювання Значення Дата
1 .Температура повітря:
-середньорічна градус +6.1
-абсолютна максимальна градус +30.7
-абсолютна мінімальна градус -29,5
2.Кількість опадів на рік мм 930
3.Тривалість вегетаційного періоду ДНІВ 190
4.Пізні весняні заморозки 1-10 червня
5.Перші заморозки восени 21-30 жовтня
б.Середня дата замерзання рік 12-20 грудня
7.Середня дата початку наводку 1-10 березня
8.Сніговий покрив:
-товщина см 18 21-30 листопада
-час появи 21-30 листопада
-час сходження у лісі 21-30 березня
9.Глибина промерзання ґрунту см 12-16
10.Напрям переважаючих вітрів по сезонах:
-зима румб ПнЗ
-весна румб ПЗ
-літо румб П
-осінь румб ПС,ПнЗ
11 .Середня швидкість панівних вітрів за сезонами:
-зима м/сек 2,7-3,4
-весна м/сек 3,5-3,6
-літо м/сек 3,2-3,3
-осінь м/сек 2,9-3,4
12.Відносна вологість повітря % 82-89

За стрімкістю схили в гірській частині поділяються на (у % від вкритої гірської площі):

  • пологі (до 10 градусів) 9,5 -%
  • покаті (11-20 градусів) 57,6 – %
  • стрімкі (21-30 градусів на південних і 21-35
  • градусів на північних схилах 29,6 – %
  • дуже стрімкі (понад 30 градусів на південних і понад 35 градусів на північних схилах) 3,3 – %

 

Copyright ©ДП "Ясінянське ЛМГ"