Лісовий фонд


Поділ лісів на категорії

 

Категорії лісів та виконувані ними функції Площа за даними теперішнього лісовпорядкування
га %
Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення
Біосферні заповідники (буферна зона) 3057.0 10,4
Біосферні заповідники (зона антропогенних ландшафтів) 19,0 0,1
Пам’ятки природи 690,3 2,3
Заказники 690,3 2.1
Разом по категорії лісів 3766,3 12,8
Рекреаційно-оздоровчі ліси
Рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон 3136,5 10,6
Разом по категорії лісу 3136,5 10,6
Захисні ліси
Ліси протиерозійні 10114,2 34,3
Ліси уздовж смуг відведення залізниць 395.2 1,3
Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг 16,7 0.1
Ліси уздовж річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів 595,3 2,0
Разом по категорії лісу 11121,4 37.7
Експлуатаційні ліси
Експлуатаційні ліси 11487,2 38,9
Всього по лісогосподарському підприємству 29511,4 100

Існуючий поділ лісів на категорії проведено згідно Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, затверджених постановою КМ України від 16.04.07р. № 733.

Існуючий поділ площі на категорії лісів відповідає господарському призначенню, природним та економічним умовам району розташування підприємства.

Територіальне розміщення існуючого поділу лісів на категорії показано на карті-схемі.

Структура загальної площі лісового фонду за категоріями лісових ділянок

strukura ploschi

Поділ вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними породами

panivni porody

Copyright ©ДП "Ясінянське ЛМГ"