Лісорозведення та лісовідновлення


За площею лісового фонду Закарпаття входить до першої п’ятірки серед областей України, а за лісистістю і запасами деревини наша область займає перше місце. На душу населення у нас припадає 0,55 га лісів і 165 куб. м деревини. Для України в цілому ці показники становлять, відповідно, 0,17 га та 16,4 куб. м. Ліси в області зростають на площі 695,7 тис. га і мають 207,5 млн. куб. м деревинних запасів. Та не тільки на деревинні ресурси багаті наші ліси. У достатній кількості тут представлені ресурси технічної сировини, дикоростучих плодів і ягід, грибів та інших не деревинних кормових та харчових продуктів, які є екологічно чистими і тому більш придатними для використання у порівнянні з аналогічними продуктами інших регіонів.

До нарощення такого ресурсного потенціалу закарпатських лісів йшлося століттями. Пригодилися тут і кропітка праця не одного покоління лісівників, і віками набутий досвід ведення лісового і мисливського господарства в гірських лісах, і, безумовно, благодатні природно-кліматичні умови нашого краю.

У даний час ліси області перебувають у сфері управління різних органів центральної виконавчої влади. Площа лісового фонду області за відомчою підпорядкованістю розподілена:

В основному ліси краю сформовані високопродуктивними насадженнями з переважанням за породним складом бука, ялини, ялиці, дуба та домішкою явора, ясена, ільмових та інших цінних порід.

Зокрема, в насадженнях лісового фонду державних підприємств системи Держлісгоспу України середній запас ростучого лісу на 1 га сягає 358 куб. м, з коливанням від 20-100 куб. м у молодняках, 100-300 куб. м у середньовікових, до 300-500 і більше куб. м в пристигаючих, стиглих і перестійних насадженнях. Окремі деревостани мають запас 1000 і більше куб. м на 1 га. За оцінками експертів, в тому числі і міжнародних, закарпатські ліси вважаються найпродуктивнішими не тільки в Карпатському регіоні, а й у Європі.

Саме тому надзвичайно відповідальні завдання поставлені перед лісівниками Закарпаття – не тільки утримувати передові позиції, не тільки зберегти, але й примножити лісові багатства нашого чарівного краю.

Лісівники області, ідучи в ногу з вимогами часу, постійно застосовують та впроваджують в лісо-господарське виробництво досягнення науки, техніки, технології і передового досвіду. Найголовнішим у цьому напрямку є вирощування лісів на типологічній та генетико-селекційній основі.

Лісовідновлення

Для реалізації завдань з лісовідновлення по ДП «Ясінянське ЛМГ» створено відповідну виробничу базу, залучено кваліфікованих спеціалістів. На підприємстві лісового господарства функціонують шість лісових розсадників , де вирощуємо  біля 980,9 тис.шт.сіянців та саджанців стандартного садивного матеріалу, є постійна лісонасіннєва ділянка і плантація для отримання якісного лісового насіння.У 2015 році   посаджено179 га. ,природнього поновлення лісу 103,1 га., висіяно у розсадниках насіння деревних і чагарникових порід 0,45 га, посаджено сіянців у шкілках 23,5 тис.шт.

Заготовлено насіння 128 кг, переведено у вкриті лісовою рослинністю землі 322,5 га. природного поновлення 15,7 га.

Зроблено догляди за лісовими культурами 150,9 га., доповнено лісових культур 37,5 га.

Озброєний теоретичними розробками і практичними здобутками лісової типології, лісівник сприймає все різноманіття ґрунтово-гідрологічних, кліматичних і рослинних умов земельних ділянок лісового фонду у вигляді досконалої, а головне, доступної у користуванні системи. В умовах конкретного типу лісу діють цілком визначені природні закони розвитку. Наслідки цього розвитку відображені в ознаках, показниках кожного конкретного типу лісу, попередньо дослідженого і зафіксованого за вимогами лісової типології. Тип лісу служить для спеціаліста лісового господарства дороговказом, що веде по правильному, запозиченому від природи, шляху вирощування насаджень протягом всього життєвого циклу- від насінини до віку стиглості.

Знаючи тип лісу ділянки лісового фонду, для практичних потреб лісогосподарського виробництва лісівники достовірно визначають характеристики та показники всіх компонентів насадження. Використовують при цьому розроблену на лісотипологічній основі нормативно-технічну документацію. Так за допомогою таблиць ходу росту, або їх ще називають моделями росту насаджень, розроблених у межах конкретних типів лісу, можна визначати найважливіші лісівничо-таксачійні показники деревостанів у динаміці, можна прогнозувати і контролювати формування насаджень майбутнього.

Закарпатські лісові спеціалісти використовують лісову типологію як наукову основу ведення лісового господарства. Для цього у всьому фонді проводиться лісовпорядкування на типологічній основі. За типами лісу або їх групах організовуються господарські частини, встановлюються віки рубок, розміри головного користування лісом та обсяги рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства. Відповідно до типологічних особливостей розробляються і намічаються методи і способи проведення оглядового рубання, санітарно-оздоровчих заходів, лісовідновлення, боротьби з шкідниками та хворобами лісу. Розробляються протипожежні заходи, встановлюється розмір побічного користування лісом. Оцінюються рекреаційні можливості лісових територій. Окремо проводиться мисливське впорядкування. Весь комплекс господарських заходів, що намічаються лісовпорядкуванням та мисливським впорядкуванням відображений у проектах організації і розвитку лісового господарства та мисливського господарства.

Найголовніше у дотриманні вимог лісової типології – це вирощування, формування таких насаджень, які б найбільш повно відповідали породному складу природних насаджень. Тобто, еталоном у вирощуванні майбутніх лісів для лісівників області слугують природні насадження, або їх ще називають корінними насадженнями чи деревостанами, які мають властиві тільки для конкретного типу лісу і типу деревостану характеристики, ознаки і показники. До таких параметрів прямують лісівники при формуванні лісів майбутнього.
В залежності від умов місцезростання, типу лісу і типу деревостану лісівники заздалегідь, ще до рубки головного користування, визначають яким буде відновлення майбутнього лісу – до рубки материнського насадження, чи після її проведення. Чи буде відновлення лісу шляхом природного поновлення, чи перевагу потрібно надати штучним способам -посадці або посіву? Тут же вирішується і потреба в проведенні сприяння природному поновленні до, під час, і після рубки материнського насадження.

У разі відновлення майбутніх лісів штучним способом необхідне забезпечення якісним насіннєвим та садівним матеріалом. Щороку для цих потреб витрачується до 15 млн. штук стандартних сіянців і саджанців основних лісо утворюючих порід. Якісне насіння та вегетативний матеріал при цьому забезпечується з об’єктів лісонасінневої бази, яка створена для заготівлі насіння з цінним спадковим якостями. Спеціалістами враховується те, що застосування покращеного та сортового насіння може підвищити продуктивність вирощування деревостанів в середньому на 15-20%. При використанні насіння з клонованих плантацій, наприклад, III покоління, продуктивність створюваних насаджень можна підвищити на 30-40%.

Лісовідновлення у 2016 році та плани на 2017-2018 рік

У 2016 році створено лісових культур на площі 228,9 га, природнього поновлення лісу проведено на площі 135,9 га, доповнено лісових культур 52,5 га, в результаті чого було витрачено 923,4 тис. штук стандартного посадматеріалу, в тому числі: ялини-531,8 тис. штук, ялиці-156,8 тис. штук, бука-11,4 тис. штук, явора-89,1 тис. штук, ясена-34,4 тис. штук. Висіяно у розсадниках лісового насіння деревних і чагарникових порід на площі 0,91 га, посаджено сіянців у шкілках 21,7 тис .штук. Заготовлено насіння основних лісоутворюючих порід 205 кг.

Переведено у вкриті лісовою рослинністю землі лісових культур 192,7 га., а природнього поновлення 39,5 га. Зроблено догляди за лісовими культурами на площі 151,6 га.

Щорічно за кошти підприємства здійснює 100% заліснення усіх минулорічних зрубів. Лісовідновлення проводиться весною та восени. Так за весняно-літній період 2019 року було проведено посадку лісових культур на площі 104,5 га. Під  природне поновлення відведено – 161,5 га. В підприємстві є 6 розсадників загальною площею 9 га. Кількість вирощеного стандартного посад матеріалу в 2019 році складає 1006,6 тис. шт. за період 2019 року у розсадниках проведено посівів на площі 0,86 га, заготовлено лісового насіння – 120 кг, з яких 80 кг листяних і 40 кг хвойних порід.  Здійснено догляд за лісовими культурами на площі 200 га.

У рамках осінньої посадки у 2019 році створено насаджень на площі 23,7 га. Заліснення проводиться на ділянках, де в літній період завершили лісозаготівельні роботи та проведено очистку від порубкових залишків. Паралельно проводиться інвентаризація лісових культур та розсадників. Також, під час інвентаризації здійснюється переведення лісових культур у покриту лісом площу. В 2019 році у лісовому фонді підприємства переведено у покриту лісом площу  126,3  га лісових культур, та 61,5 га природного поновлення.

Загалом лісгосп забезпечений якісним посадковим матеріалом в необхідному асортименті і його кількість достатня для створення та доповнення лісових культур на запланованих площах. Також лісгосп реалізує надлишки садивного матеріалу для зацікавлених сторін та населення. Крім того, працівники підприємства працюють над вирощуванням декоративного посад матеріалу в теплиці  для озеленення території.  Для здійснення робіт з лісовідновлення щорічно залучаються біля сотні сезонних і тимчасових робітників.


Зведена відомість проектів лісових культур, лісових плантацій і природного поновлення на 2019 рік

Зведена відомість проектів лісових культур, промислових плантацій, і природного поновлення на 2018 рік

Зведена відомість проектів лісових культур, промислових плантацій, і природного поновлення на 2017 рік 

Зведена відомість проектів лісових культур, промислових плантацій, і природного поновлення на 2016 рік

Copyright ©ДП "Ясінянське ЛМГ"