Економічні умови


Основні галузі народного господарства в районі розташування підприємства

Район розташування підприємства відноситься до числа сільськогосподарських районів області з розвинутим м’ясо-молочним виробництвом.

Переробкою деревини підприємство не займається, реалізація деревини проводиться в круглому вигляді.
Ліси колишніх сільгосппідприємств району передані у 2004 році у держлісфонд. частина з них залишилась у землях запасу сільських рад.

Лісистість адміністративного району, на території якого розташоване підприємство складає 69,2%. Ліси на території району розташовані рівномірно.

Характеристика шляхів транспорту

Район розташування підприємства характеризується добре розвинутою мережею шляхів транспорту загального користування. Основними транспортними магістралями в зоні діяльності підприємства є: залізниця Коломия-Ужгород, автомобільні дороги загальнодержавного значення Івано-Франківськ-Ужгород.

Протяжність лісогосподарських доріг на території підприємства складає 118 км. Загальна кількість шляхів транспорту на 1000 га площі складає 3,7 км, а ступінь забезпеченості 27%.

Віднесення лісів до поясів і розрядів ставок збору за заготівлю деревини основних лісових порід

Ліси підприємства віднесені до II поясу ставок збору за заготівлю деревини основних лісових порід. Розподіл лісів за розрядами ставок збору проведено згідно чинного Податкового кодексу України в частині розділу XVII “Збір за спеціальне використання лісових ресурсів” згідно ставок збору за заготівлю деревини основних лісових порід.

Існуючий розподіл площі лісів на пояси і розряди ставок збору відповідає сучасним економічним умовам і не потребує перегляду.

Значення лісового господарства в економіці району розташування підприємства і охороні довкілля

Лісове господарство в економіці району розташування підприємства займає основне місце. Основні напрямки його розвитку це відновлення і підвищення продуктивності насаджень, їх водозахисних, захисних, естетичних, санітарно-гігієнічних оздоровчих і інших корисних властивостей лісу.

Загальна потреба району в деревині з місцевих лісів задовольняється на 95 %.

Наявні в лісовому фонді сільськогосподарські угіддя використовуються для потреб лісової охорони, ведення підсобного господарства, потреб мисливського господарства. Значення лісових сіножатей, площа яких складає 229,0 га в кормовому балансі району незначне.

Випас худоби проводиться на пасовищах площею 205,7 га.

З побічних лісових користувань мають місце збір лікарської сировини та грибів яке проводиться місцевим населенням.
Мисливська фауна в лісах підприємства: олень, козуля, кабан, заєць-русак та інша мисливська фауна. Полювання носить спортивний характер.

Крім задоволення потреб народного господарства в деревині і продукції побічних лісових користувань, лісові насадження мають важливе природоохоронне і рекреаційне значення, знижують негативний вплив на навколишнє середовище.

Сертифікація лісів

В 2005 році всі ліси підприємства були сертифіковані по системі Р5С. Система ведення лісового господарства у підприємстві приведена у відповідність до міжнародних вимог щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою сертифікації лісів є забезпечення економічного, екологічного і соціального збалансованого ведення лісового господарства. Наявність сертифікату засвідчує, що лісова продукція надходить з лісів, ведення лісового господарства в яких здійснюється на принципах невиснажливого, постійного і безперервного лісокористування, з врахуванням питань охорони довкілля, збереження біорізноманіття, інтересів працівників лісу та місцевого населення.
Під час проведення аудиту дана оцінка відповідності системи ведення лісового господарства та походження лісової продукції, її переробки встановленим міжнародним стандартам лісової сертифікації.

Лісова сертифікація не має на меті отримання прибутку, а лише отримання певних ринкових переваг. За результатами сертифікації був виданий сертифікат відповідності ведення лісового господарства встановленим вимогам. Щорічно проводиться наглядова перевірка відповідності системи ведення лісового господарства стандартам управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.

Copyright ©ДП "Ясінянське ЛМГ"