Території та об’єкти природно-заповідного фонду


Охоронної зони навколо ДЛМГ не існує. Але на території ДЛМГ виділена категорія захисності – буферна зона та зона антропогенних ландшафтів. Це територія лісового фонду, що ввійшла до складу Карпатського біосферного заповідника без вилучення з ДЛМГ. В межах цієї категорії захисності зроблено функціональне зонування, яким чітко визначена: буферна зона і зона антропогенних ландшафтів.

Згідно з протоколом технічної наради по Карпатському заповіднику від 2.06.2000р. (м. Рахів) на землях лісогосподарських підприємств, включених до складу заповідника без вилучення установлено наступний режим лісокористування:

– в буферній зоні проводяться всі види рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, у відповідності з “Правилами рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок” затвердженими постановою КМ України від 16.05.96р. №535, лісовідновні заходи і розчищення сіножатей.

– у зоні антропогенних ландшафтів, лісах, можливих для експлуатації, проводяться рубки у відповідності до вимог статті 53 Лісового кодексу України, статті 18 частини 4 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Закону «Про мараторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону». Крім цього, в цій зоні проводяться лісогосподарські заходи, аналогічні передбаченим в буферній зоні.

Copyright ©ДП "Ясінянське ЛМГ"